Krossmaterial

Vi erbjuder ett stort antal materialsorter med allt från krossmaterial av berg och natur samt anläggningsjord.
Krossmaterial
Material

 

0/2-0/4-0/6-0/8 Stenmjöl

Används till
Underlagvidstensättningar
Som fyllning runt elkabablar

Framställs av sprängt berg. Med hjälp av krossning och siktning får vi fram önskad storlek.

0/16 Slitlager av berg

 Används till
Vägar
Gårdsplaner
Gång- och cykelvägar
Är ett lätt material att handskas med till allt där man vill ha en stabil hård yta.

Framställs av sprängt berg som krossas

 0/16 Berg/Morän

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som används där du vill ha en tätare och hårdare yta som kan vara lite kladdig

Är ett material som blandas med berg 70% och morän 30% vid krossning

 

0/32 Bärlager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Gång- och cykelvägar

Framställs av sprängt berg som krossas

 0/32 Berg/Morän

Används till
Vägar
Gårdsplaner

Är ett material som blandas med berg 70% och morän 30% vid krossning

 0/63 Förstärkningslager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som du kan använda när det behövs bärighet och förstärkning.

0/90 Förstärkningslager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som lämpar sig för grunden där det är dålig bärighet

Framställs av sprängt berg som krossas

0/150Ensteg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som lämpar sig för grunden där det är dålig bärighet

Framställs av sprängt berg som krossas

 

2/7 och 4/8 Makadam

Används till
Halkbekämpning
Är ett material som är dränerande

Framställs av sprängt berg som krossas

8/11 och 8/16 16/32 samt 32/64 Makadam

Används till
Dränering
Grusgångar
Garageuppfarter

Framställs av sprängt berg. Med hjälp av krossning och siktning får vi fram önskad storlek.

Kontakta oss

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.