Entreprenad

Vi utför markarbeten på anläggningssidan till såväl den privata som offentliga marknaden.

SlåttX entreprenadverksamhet innebär att vi schaktar, planerar, lastar, lossar och transporterar oavsett om det rör sig om kortare eller längre uppdrag så har vi underentreprenörer som har maskiner för att lösa uppdraget.

Vi genomför bland annat vägunderhåll med allt från väghyvling, dikning, grusåtervinning, buskröjning och pågrusning. Vi erbjuder också tjänster inom halkbekämpning, isrivning och plogning.

Viktoria ”Vickan” Nilsänge
Grusvägsunderhåll, försäljning
viktoria.nilsange@branta.se
0271-580 33

Janne Eriksson
Transport försäljning
janerik.eriksson@branta.se
0271-580 32

Poppen Algotsson
Platschef
poppen@branta.se
0271-580 31

Väghyvling