Återvinning

Vi återvinner returträ, såväl färgat som ofärgat.


Vi tar också emot asfalt (ej stenkolstjära), betong (både armerad och oarmerad), schaktmassor, ris samt träddelar (grot), tegel, stubbar och borrkax. 

Har ni frågor om vad vi kan ta emot, kontakta oss.

Kontakta oss

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.