Gabiontillverkning

Vi tillverkar gabionburar i olika storlekar.


Gabioner är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ till traditionella murlösningar. De har många användningsområden så som bland annat stödmurar, bullerskärmar eller erosionsskydd.

I ett samarbete med Ponova levererar vi fyllda gabioner till kunder runt om i Sverige.

Försäljningsingenjör – Geo/Bro

Viktor Lager

Kontakta oss

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.