Våra produkter

Vi erbjuder ett stort antal materialsorter med allt från krossmaterial av berg och natur samt anläggningsjord. Vi erbjuder dessutom vägtrummor, dräneringsrör, avloppsrör, markduk, avloppsanläggningar, saltsand, oljegrus och sommarvägsalt.

Bergprodukter/Material
Material
 0/2-0/4-0/6-0/8 Stenmjöl

Används till
Underlagvidstensättningar
Som fyllning runt elkabablar

Framställs av sprängt berg. Med hjälp av krossning och siktning får vi fram önskad storlek.

 0/16 Slitlager av berg

 Används till
Vägar
Gårdsplaner
Gång- och cykelvägar
Är ett lätt material att handskas med till allt där man vill ha en stabil hård yta. 

Framställs av sprängt berg som krossas

 0/16 Berg/Morän

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som används där du vill ha en tätare och hårdare yta som kan vara lite kladdig

Är ett material som blandas med berg 70% och morän 30% vid krossning

 0/32 Bärlager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Gång- och cykelvägar

Framställs av sprängt berg som krossas

 0/32 Berg/Morän

Används till
Vägar
Gårdsplaner

Är ett material som blandas med berg 70% och morän 30% vid krossning

 0/63 Förstärkningslager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som du kan använda när det behövs bärighet och förstärkning.

0/90 Förstärkningslager av berg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som lämpar sig för grunden där det är dålig bärighet

Framställs av sprängt berg som krossas

0/150Ensteg

Används till
Vägar
Gårdsplaner
Är ett material som lämpar sig för grunden där det är dålig bärighet

Framställs av sprängt berg som krossas

2/7 och 4/8 Makadam

Användstill
Halkbekämpning
Är ett material som är dränerande 

Framställs av sprängt berg som krossas

8/11 och 8/16 16/32 samt 32/64 Makadam

Används till
Dränering
Grusgångar
Garageuppfarter

Framställs av sprängt berg. Med hjälp av krossning och siktning får vi fram önskad storlek.

Vägtrummor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benämmning
VÄGRÖR SN8 200x6M
VÄGRÖR SN8 200X8M
DUBBELMUFF 200
VÄGRÖR SN8 300x6M
VÄGRÖR SN8 300X8M
Dränering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benämmning
DRÄNRÖR PE 110X4000
DRÄNRÖR PE 160X6000
DRÄNRÖR PE 60X50M
DRÄNRÖR PE 90X30M
DRÄNRÖR PE 90X60M
DRÄNRÖR FLEXBÖJ 110 LÅNG
PUMPBRUNN PT4 455X2000 KOMPL.
Markavlopp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benämmning
MARKRÖR PP 110X6000 SN8 ML
MARKRÖR PP 160X6000 SN8 ML
MARK SKJUTMUFF PP 110
MARK DUBBELMUFF PP 110
MARKBÖJ PP 110X15
MARKBÖJ PP 110X30
MARKBÖJ PP 110X45
MARKBÖJ PP 110X88
MARK PROPP PP 110
MARKGREN PP 110/110X45
Markduk – Markisolering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benämmning
GEOTEXTIL N1 5,0X160M 800M2
GEOTEXTIL N2 5,0X110M 550M2
GEOTEXTIL N3 5,0X110M 550M2
SUNDOLITT L-400 S200 MX 600X600X300 YTTERHÖRN
SUNDOLITT L-400 S200 MX 1200X556X400 RAK KANT
SUNDOLITT SPIKBLECK 150X36
SUNDILITT FIXERINGSKIL
SUNDOLITT S100 1200X2400X100MM
SUNDOLITT XPS300BE 100X600X1200 2,88M2/PKT
SUNDOLITT XPS300SL 585X1185X50MM, 5,55M2/PKT
PORDRÄN 19 100 MM 1200X750 MM 4,5M2/PKT
PORDRÄN TÄCKLIST 100 MM L= 2,5 M
PORDRÄN TÄCKLIST 200 MM L= 2,5 M
SPIKPLUGG 5X30 MM 100 ST/PKT
UTEFOG GRÅ 300 ML
PORDRÄN HULLING 8X180 MM, 250 ST/FÖRP
FLYTMEMBRAN 5KG
ATTACK KLISTERMEMBRAN 0,5X10M
Avloppsanläggningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benämmning
SLAMAVSKILJARE NEO 3000L STOS/LOCK
SLAMAVSKILJARE NEO 5000L STOS/LOCK
INFILTRATIONSPAKET 2X15M INKL FB
BIOMODUL PAKET BDT+WC (8MODUL)
MARKBÄDDSPAKET 2X16M2 INKL, UPPS

Kontakta oss

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.

Kontakta oss